meny

Våra tjänster

 

Om Questate

All vår verksamhet rör kvalificerad projektstyrning. Vi har valt att gruppera den i tre verksamhetsområden.

Byggutredning

När vi gör en byggutredning gör vi alltid dessa utifrån vår kompetens och erfarenhet av hur projekten borde ha styrts. Det faktiska utförandet och styrningen ställs i våra utredningar emot verkligheten och kontraktet. Vår utredning blir därför mycket konkret och mycket svår att bemöta för motparten vilket ofta resulterar i förlikningar eller domar till våra uppdragsgivares favör.

Projektledning

I större projekt där projektledare/byggledare ställs inför allt färre tekniska frågor och i allt högre grad arbetar med upphandlingar, juridik, avtal, underentreprenörer, förhandlingar, avvikelser, uppföljning, rapportering och andra administrativa arbeten är våra projektledare som starkast. Därmed kan vi säkerställa genomförandet enligt plan och vår uppdragsgivare kan fokusera på sin kärnkompetens.

Ledningssystem

Vi tror på att alla projekt och verksamheter kan kvalitetssäkras och öka lönsamheten om de utförs och styrs med stöd av ett väl anpassat ledningssystem. Vi utvecklar ledningssystem anpassade efter typen av projekt och verksamheten som kan och ska användas flera gånger varje dag. Systemen kan också fås anpassade och certifierade enligt etablerade standarder och normer.Låter det vi erbjuder intressant? Läs gärna mer om oss, hur vi jobbar, vilka vi är, vad vi gör och vad vi gjort. Tveka inte att kontakta oss för en presentation och kanske en diskussion om hur vi kan hjälpa Er!

Välkommen!

Kristin Tubbero
VD
[ Kontakta oss. ]